Forældresamarbejde

Børnehuset Krudttønden


Vi vægter forældresamarbejdet højt. Og ønsker at der skal være en god kommunikation mellem institutionen og forældrene. Hvor der er gensidig tryghed for at kunne snakke om alt, som både sker i institutionen, men også der hjemme.

 

Inden barnet starter inviterer vi på et besøg. Her kan forældre og børn komme og se institutionen og høre lidt om, hvordan hverdagen forløber. På mødet bliver der også snakket om hvordan indkøringsperioden skal/kan forløbe, så barnet kan få den bedste start på sit nye institutions liv.

 

Vi tilbyder forældresamtaler 3 mdr. efter opstart i institutionen. Ligeledes tilbyder vi en samtale ved overdragelse fra vuggestuen til børnehaven. Der udover vil vi, hvis det er nødvendig tilbyde/indkalde til samtaler. Forældrene er også velkomne til at spørge efter en samtale, hvis de føler der er noget som skal snakkes om.