Forældresamarbejde

Børnehuset Krudttønden

 

Vi er overbeviste om, at børns trivsel afhænger af en god kommunikation mellem institutionen og hjemmet.

Vi inviterer gerne kommende børn og deres pårørende på besøg til en uformel ”ansættelses samtale”, hvor forældrene informeres om husets principper og om de forskelle der er på, at have sit barn i en privat institution frem for en kommunal institutioner.

Forældre og børn får mulighed for at ”mærke” stemningen og dagligdagen og kan derefter spørge ind til hvad der er behov for.

Fra barnet er startet i Børnehuset Krudttønden bliver der, efter ca. 3 mdr. tilbudt en samtale.

Ved overgangen fra vuggestuen til børnehaven vil der ligeledes, efter ca. 3 mdr. blive tilbudt en samtale.

Der er en obligatorisk samtale det år barnet starter i skole, med statusoplæg og en helhedsvurdering af barnet, så børnehuset og forældre kan aftale en handleplan med fokuspunkter efter behov.

Der er en førskole samtale med børn og forældre inden overdragelsen til førskole i maj.

Hvis der er behov for særlige foranstaltninger, sprogstimulering, ergoterapi ol. indkaldes/afholdes samtaler i det omfang der er behov.

Der kan altid, med kort varsel, aftales en samtale, hvis forældre har bekymringer, undre sig over en situation. Hellere en hurtig afklaring end en usikkerhed, det er jeres børns trivsel vi varetager.