Forældrebestyrelsen

Børnehuset Krudttønden

 

Det er forældrebestyrelsen, der har ansvar for den overordnede ledelse.

Bestyrelsen godkender planerne for Børnehusets drift og er ansvarlig for husets økonomi.

Vi har en aftale med De Frie Børnehaver, som varetager en del af de anfaldende administrative og økonomiske anliggender.

Forældrebestyrelsen afholder bestyrelsesmøder med lederen ca.6 gange årlig.

Forældrebestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling af de fremmødte forældre. Bestyrelsesmedlemmer er valgt for 2 år, bestyrelsen består af 1 formand/kvinde og 4 medlemmer, derudover 2 suppleanter.

Forældrebestyrelsen er omfattet af regler om tavshedspligt, efter samme lovgivning som personalet.

Vi er:

Karina Bilde Vrist

Kim Bendtsen

 

Malene Vestergård Smith

 

Mette Brøgger

 

Tine Andersen

 

Suppleanter:

 

Klaus Petersen