Forældrebestyrelsen

Børnehuset Krudttønden


Det er forældrebestyrelsen, der har ansvar

for børnehusets drift. Lederen står for det daglige praksis.


Bestyrelsen godkender planerne for

Børnehusets drift og er ansvarlig for husets økonomi.


Vi har en samarbejdsaftale med Accountor, som

varetager en del af de administrative og økonomiske opgaver.


Forældrebestyrelsen afholder bestyrelsesmøder

med lederen ca.6 gange årlig.


Forældrebestyrelsen vælges på den årlige

generalforsamling af de fremmødte forældre. Bestyrelsesmedlemmer er valgt for 2

år, bestyrelsen består af 1 formand/kvinde og 4 medlemmer, derudover 2

suppleanter.


Forældrebestyrelsen er omfattet af regler om

tavshedspligt, efter samme lovgivning som personalet.
Vi er:

 

Karina Bilde Vrist 


Malene Vestergård Smith

 

Mette Brøgger

 

Marianne Byg Nyborg


Cecilie Achen Lodberg